Historie

De praktijk van het lager onderwijs en voortgezet onderwijs

Bron: Ton van der Schans

Gedurende het grootste deel van de 19e eeuw ging tweederde tot driekwart van de kinderen naar de lager school. Er zat een stijgende lijn in, naarmate we verder in de eeuw komen. Hierbij echter wel de kanttekening dat op het platteland tot 1848 de lagere scholen alleen in de wintermaanden open waren. Tot de tijd van de leerplichtwet van 1900 verzuimden heel veel kinderen de school vanwege werk op het land. Er waren eerder wetten voor het lager onderwijs dan voor het voortgezet onderwijs. De Latijnse en de Franse scholen waren bekend maar scholen voor technische en handelsonderwijs die van de overheid uitgingen kwamen er pas in de tweede helft van de negentiende eeuw. De wet van 1857 maakte dit mogelijk en in 1963 kwamen er scholen voor middelbaar en technisch onderwijs en de ambachtsschool (1865). Toen kwam ook de hbs en in deze tijd gingen de Franse scholen over in de MULO.