Historie

Beknopte literatuurlijst

Boekholt P.Th.F.M., Booy E.P.; Geschiedenis van de school in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd; Assen 1987 344 p.

(Both, D.D. Hoogendoorn, A. en. Verrips, P. (Red. ); Een open deur de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw; Barneveld, Gebr. Koster, 2004. 162 blz. pb.

Gilhuis, Drs. T.M.; Memorietafel van het christelijke onderwijs (Cahiers voor het Christelijk Onderwijs" deel 13); Kampen 1974. 205 p.

Kalsbeek F,.Lens, J en.Meijnen, J.B; Van Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk Onderwijs. Uitgegeven door de vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. 1854-1904.; Leiden.1904. 733pp

Kuiper, J.; Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland. (16 n. Chr. - 1904). Amsterdam (1904) - 2e herz. en veel verm. druk. Met 24 portretten.; 418 p.

Kuiper Roel; Tot een voorbeeld zult gij blijven' Mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876 Amsterdam, Buijten & Schipperheijn; 2001. 246 p.

Mijnhardt W.W. en. Wichers A.J (ed.); Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen; z.p. 1984.

Velde Henk te; Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland 1870-1918.; ‘s-Gravenhage 1992.