Politiek

Onderwijsvrijheid in Europa: zo slecht hebben we het hier niet

Hoe is het met onderwijsvrijheid in het buitenland? Hebben scholen daar ook zoveel vrijheid om het curriculum zelf in te vullen? En hoe is het met de bekostiging in andere landen? Kortom, hoe goed of slecht hebben we het in Nederland?

In deze rubriek staat de onderwijsvrijheid centraal. Vaak is de teneur dat deze vrijheid wordt bedreigd, door welke factoren dan ook. Maar is het aan het begin van 2015 niet eens goed te kijken welke voorrechten wij eigenlijk hebben?

Zweden | godsdienstonderwijs buiten schooluren

Laten we bijvoorbeeld kijken naar Zweden. Dit landt kent een sterk socialistische geschiedenis, wat de samenleving stempelt tot de dag van vandaag. Daarom kent het land bijvoorbeeld een nationaal curriculum dat alle scholen verplicht moeten onderwijzen en waarbinnen geen ruimte is voor godsdienstonderwijs. Dit moet gegeven worden buiten de reguliere schooluren, en mag absoluut niet aan de orde komen in andere lessen.

Duitsland | Leraren zelf bijspijkeren

Dan Duitsland. Christelijke scholen daar krijgen maar 60 procent bekostigd van de overheid. Ook hebben de orthodox christelijke scholen geen eigen lerarenopleiding waardoor alle docenten een seculiere lerarenopleiding volgen.
Dit betekent dat de scholen de leraren zelf nog moeten bijspijkeren als het om de geloofsleer gaat.

Frankrijk | Christelijk onderwijs verdacht

Frankijk. Ook een nationaal curriculum en heel strikte gelijkheidswetgeving. Scholen mogen absoluut niet discrimineren wat in praktijk betekent dat christelijke scholen nauwelijks een eigen personeelsbeleid kunnen voeren omdat ze al heel snel verboden onderscheid maken. Vanuit de gedachte van een strikte scheiding van kerk en staat is het sowieso verdacht om christelijk onderwijs te geven, omdat het onderwijs een zaak van de staat is.

Nederland | Redenen voor dankbaarheid

En dan Nederland. Volledige bekostiging van christelijk onderwijs. Heel veel vrijheid om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Dagopeningen mogen gewoon een gedeelte van reguliere lessen ‘kosten’. Wel gelijkheidswetgeving maar toch veel ruimte om eigen personeelsbeleid vorm te geven. Eigen methodes en uitstekende christelijke lerarenopleidingen. Genoeg redenen om ook in 2015 dankbaar te zijn voor onze scholen.