Kerk en school

Reformatorisch onderwijs belangrijk?


Is reformatorisch onderwijs belangrijk? Zo ja, waarom dan? Twee leerlingen aan het woord. Met ervaring in reformatorisch èn openbaar onderwijs. Over meningsvorming, uitkomen voor je geloof en de Bijbel op school.

Reformatorisch onderwijs belangrijk? Marlinde van As uit Oene hoeft niet eens na te denken: “Ja, omdat je in een levensfase zit waarin je jezelf nog moet vinden en je mening nog moet vormen”. Ze vult direct aan: “Op een reformatorische school kun je praten over wat voor jou belangrijk is als christen, maar ook hoe je vragen kunt beantwoorden over je geloof”. Marlinde heeft de basisschool, het voortgezet onderwijs en nu ook het MBO ‘in eigen kring’ doorlopen. Als groot voordeel ziet de 19-jarige SPW-studente dat je het geloof kunt delen met elkaar en dat je vragen kunt stellen over je geloof. Marlinde: “We hebben allerlei discussies over het geloof, waardoor je leert je mening beter te verwoorden”.

Meningsvorming

Marit van Eck uit Enkhuizen moest in de praktijk al jong haar eigen mening geven. Zij heeft na een reformatorische basisschool op een regionale openbare scholengemeenschap gezeten. Dat was niet altijd gemakkelijk. Marit: “Ik voelde me soms wel een eenling, maar op een gegeven moment ben ik het gaan accepteren en heb ik er nooit heel erg veel moeite mee gehad”. Marit kon er niet omheen om haar mening te geven: “Op een gegeven moment ben ik heel eerlijk er voor uitgekomen dat ik christelijk ben. Nadat ik eerlijk gezegd had waarom ik op zondag niet kon/mocht afspreken en wat ik dan wel ging doen, kreeg ik meer respect van mijn medeleerlingen”.

Marlinde kan zich hierbij het nodige voorstellen en ziet ook voordelen aan een openbare school: “Op een andere school moet je meer voor je mening uitkomen, waardoor je later misschien beter je mening kunt verdedigen. Ook zul je daar meer mensen uit verschillende culturen in je klas krijgen, waardoor je veel leert en je vooroordelen zullen verdwijnen”. Marit beaamt dat: “Je leert met iedereen omgaan. Ik heb een tijdje bij Turkse en moslimjongens in de klas gezeten. Heel leerzaam maar ook heel mooi dat ze jou respecteren zoals je bent”.

Positief

Marit die nu een opleiding tot onderwijsassistente volgt aan het Hoornbeeck wijst nog wel op een ander kant van een openbare school, namelijk de band met leeftijdgenoten uit de gemeente: “Ik merkte dat ik op een gegeven moment niet meer voor verjaardagen werd uitgenodigd. Ik zag de mensen van de kerk alleen op catechisatie en soms bij de JV. In het begin heb ik hier erg mee gezeten, maar toen ik meer vriendinnen van school kreeg en niet altijd in het weekend meer naar de JV kon gaan vond ik het minder erg”. De 18-jarige Enkhuizense raadt een openbare school niet af. Ze is echter wel heel positief over een reformatorische school: “Ik vind het belangrijk dat de dag begonnen en geëindigd wordt met God. Je dankt God dat Hij iedereen veilig naar school heeft gebracht en aan het einde van de dag dank je God en vraag je of Hij mee wil gaan op de terugweg”. Marlinde sluit hierbij aan: “Ik vind het belangrijk dat de school zich houdt aan de Bijbel en dat van daaruit de regels zijn opgesteld. Dit is ook de meerwaarde aan een reformatorische school en daarom zou ik dat aanbevelen”.

Te dikke manager krijgt schadevergoeding van McDonalds

Voor veel bazen lijkt het geweldig als een manager zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten van het bedrijf, maar bij Mc- Donalds denken ze daar anders over. Een Braziliaanse vestiging moet 12.500 euro betalen aan een voormalige manager omdat de man in twaalf jaar tijd dertig kilo is aangekomen. De 32-jarige manager voelde zich verplicht om dagelijks te proeven of de producten die hij verkocht lekker en goed waren. Hij was namelijk bang voor de mystery clients, klanten die de vestiging in het geheim controleren op kwaliteit, service en hygiëne. Daarbij kwam dat de werknemers ook gratis mochten lunchen van het bedrijf. De rechter stelde hem in het gelijk en kende een schadevergoeding van 12.500 euro toe. De zaak is echter nog niet gesloten, McDonalds kan nog in beroep gaan. Bron: raarmaarwaar.nl

Mbo-leerlingen in de problemen door slechte economie Honderden mbo-leerlingen uit het noorden van het land die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, moeten waarschijnlijk voortijdig stoppen met hun opleiding. De jongeren gaan een dag per week naar school en werken vier dagen bij een leerbedrijf. Door de economische crisis zijn er echter te weinig werken leerplaatsen die tijd en personeel hebben om de jongeren te begeleiden. Ook de provincie Groningen heeft last van dit verschijnsel en heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid opgezet. In dit plan staat beschreven hoe de opleidingen en leerbedrijven beter kunnen samenwerken zodat in de toekomst er voldoende bedrijven zijn die leerlingen kunnen helpen. Bron: raarmaarwaar.nl

Australische vrouw afgewezen bij baan vanwege blanke huid

Tarran Betteridge, een Australische vrouw van 24 jaar, voelt zich gediscrimineerd omdat ze te horen kreeg dat ze was afgewezen voor een baan vanwege haar blanke huid. De baan was bij een actiegroep voor Aboriginalsrechten Generation One. Tarran heeft wel een Aboriginalvader, maar een blanke moeder. Hierdoor zag ze er volgens de organisatie niet inheems genoeg uit om folders te verspreiden. De organisatie heeft haar beleid aangepast, maar Tarran heeft bedankt voor de baan. Bron: slimensnel.nl