Kerk en school

Groen van Prinsterer op de gevel van onze school

De meeste jonge ouders weten hoe belangrijk het is om bij de geboorte van een kind een passende naam te geven. Anders weten de grootouders dat wel. Aan de naam herken je vaak wat de beweegredenen zijn geweest. Het is ook belangrijk dat je een naam met ere kunt dragen. Geen kind vindt het leuk om met een naam rond te lopen die zijn omgeving belachelijk vindt. Als ze dan wat ouder worden of bijvoorbeeld naar een hogere school gaan is Marietje ineens Mieke geworden en Nelis Cornee. Hebben we daar ook begrip voor?

Veel gebouwen in Barneveld dragen ook een naam, genoemd naar een streek, bijvoorbeeld "De Vallei". Bij onderwijsinstellingen worden leden van het Oranjehuis vernoemd: Juliana-, Beatrix-, Margriet- of Willem-Alexanderschool. Anderen zoeken het in een bijbelse naam.

Begin 1980 stonden wij aan de vooravond van een samenvoeging van twee onderwijsinstellingen voor de vraag welke naam we aan de nieuwe scholengemeenschap zouden geven. We kozen voor Groen van Prinsterer. Het lijkt wat simpel, maar voor ons was het een logische gedachte, omdat beide onderwijsgebouwen aan de Groen van Prinstererlaan waren gehuisvest.

Er werden toen weinig woorden aan vuilgemaakt. Iedereen was het er direct mee eens. Naar deze staatsman van formaat zou de boreling op 1 augustus 1980 worden genoemd. Kennelijk had deze naam zo''n impact dat zonder slag of stoot de naam Groen van Prinsterer op de voorgevel is geplaatst.

Rondom het totstandkomen van een fusie maakt ook de grondslag deel uit van het protocol. Ons uitgangspunt was de bijbeltekst "Gaat heen en verkondigt het Evangelie aan alle creaturen..." En was dat ook niet het standpunt van mr. Guillaume Groen van Prinsterer in het midden van de negentiende eeuw?

Als overtuigd christen zocht hij in eerste instantie naar één nationale christelijke school voor iedereen, waar de bijbel in het klaslokaal ligt. Hij wilde dat in zijn leven en werken ook zichtbaar maken. Met de bijbel als uitgangspunt werden normen en waarden beleefd en uitgedragen.

Die levensovertuiging gaf hem alle inspiratie om aan de mensen duidelijk te maken dat ze moesten stemmen op een christelijke partij. Kom er voor uit waar je voor kiest, was zijn devies. En zo koos hij op een later moment in zijn leven uit overtuiging voor het bijzonder christelijk onderw ijs. Het behoud van de christelijke openbare school voor heel Nederland was niet meer haalbaar. In die zin is Groen van Prinsterer ook nu nog steeds actueel en daarmee het bijzondere karakter van christelijk onderwijs.

De samenleving verandert, het schoolgebouw wordt verplaatst naar een andere locatie. Geen moment is er aan getwijfeld om de naam te wijzigen. We namen Groen mee naar de nieuwe locatie aan de Schoutenstraat (1986). Een van onze geschiedenisdocenten, de heer Hollestelle, schreef het levensverhaal van mr. G. Groen van Prinsterer op in een brochure. Er werden geschiedenis- en godsdienstlessen over Groen gegeven.

Inmiddels zijn we vele jaren verder. In het kader van een onderwijsproject loopt een groepje interviewers door de school. Leerlingen stellen de vraag aan ons volwassenen: Wie was Groen van Prinsterer? Het wordt even stil, uh... ja, een groot staatsman, een politicus, een historicus, theoloog, journalist, redenaar, secretaris van Koning Willem I... De vraag is aanleiding om toch weer eens na te gaan wat onze naamdrager voor ons betekent.

Een belangrijke les gaf hij ons mee: Stel het Evangelie centraal in je leven. Kom er voor uit. Laat zien waar je voor wilt staan in de samenleving. Christelijk onderwijs, waak over je identiteit!

H. A. van Doorn, directeur Groen van Prinsterercollege, Barneveld