Introductie

Vragen

Hebt u en jullie wel eens nagedacht over de vraag: wat is (onderwijs) vrijheid? Hoe is deze tot stand gekomen? En wat is deze ons waard? Deze vraag moet in de klas zijn vanzelfsprekendheid verliezen en spanning en ‘beklemming’ gaan krijgen voor de leerlingen en de ouders. Het ‘punt’ onderwijsvrijheid moet in de klas komen te liggen. Waarom is Nederland vrijwel het enige land op de wereld waar de overheid ook het bijzonder onderwijs volledig betaald? En wat voegt het christelijk reformatorisch onderwijs toe? Bij de dagopening, in de godsdienstles en de rest van de dag?

Doel

Het gaat ons kortom, om het ontstaan, bestaan en voortbestaan van christelijk onderwijs voor de brede groep van leerlingen, ouders en leerkrachten. Om deze vrijheid levend te houden en door te geven. Het doel is dat leerlingen kunnen ‘vertellen’ waarom het belangrijk is op een christelijke school te zitten en wat dat met hun persoonlijke ontwikkeling doet.

Initiatiefnemers

Deze website is een initiatief van de Werkgroep Vrijheid van Onderwijs 1917/2017. Hiertoe behoren o.a. DriestarEducatief, EMG, VGS, RMU en het ds. G.H. Kerstencentrum. In opdracht van deze Werkgroep heeft een projectgroep, bestaande uit A.A. van der Schans, coördinator, J. de Olde, onderwijsontwerper, P. Kieviet, medewerker, een digitaal lespakket ontwikkeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs.

Lessenoverzicht

Les 1: Openbaar en bijzonder onderwijs

In deze les komen de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs aan de orde. Het is de bedoeling dat kinderen kunnen uitleggen wat voor hen de waarde is van christelijk onderwijs. Met voorbeelden en prikkelende opdrachten worden de leerlingen meegenomen in het onderwerp.

Les 2: Geschiedenis van de vrijheid van onderwijs

Het is de bedoeling dat kinderen leren dat gefinancierd christelijk onderwijs historisch gezien geen vanzelfsprekendheid is. Ze kunnen de hoofdlijnen van het ontstaan van bijzondere scholen en de financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs uitleggen. De kinderen worden uitgedaagd vragen te stellen over wat zij willen weten van de geschiedenis van de Schoolstrijd

Les 3: Als er geen onderwijsvrijheid is

De kinderen kunnen verwoorden welke situatie ontstaat voor het bijzonder onderwijs als de overheid christelijk onderwijs niet langer subsidieert. De leerkrachten en ouders worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van door de overheid gefinancierd bijzonder onderwijs en met de vraag naar de meerwaarde van bijzonder onderwijs. Als werkvorm wordt onder andere een interview afgenomen.

Keuze les 1: Geschiedenis van de school

De leerlingen kunnen iets vertellen over de geschiedenis van de eigen school en deze geschiedenis verbinden met de christelijke identiteit. Daarbij komen ook de verschillen en overeenkomsten betreffende het schoolleven van vroeger en tegenwoordig aan de orde.

Keuze les 2: De aangevochten vrijheid

Onderwijsvrijheid is in heden en verleden een aangevochten vrijheid. De leerlingen kunnen met argumenten aangeven wat er vanuit een geloofsstandpunt en vanuit een andere overwegingen vóór bijzonder onderwijs te zeggen valt.

Keuze les 3: Ontmoeting met niet-christelijk onderwijs

Een uitwisselingsprogramma tussen christelijke en niet-christelijke school

Kinderboek schoolstrijd

Deze lessenserie kan uitstekend gecombineerd worden met de opdrachten die horen bij het kinderboek over de Schoolstrijd dat ook op deze website staat.